Tác động của truyền miệng điện tử (ewom) đến ý định đi du lịch của giới trẻ tại thành phố Huế

Đề tài Tác động của truyền miệng điện tử (ewom) đến ý định đi du lịch của giới trẻ tại thành phố Huế do Trần Thị Bình Minh1 - TS. Đỗ Thị Thảo2 - TS. Nguyễn Thị Như Hoa2 ( 1 Sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế - 2 Giảng viên Khoa Du lịch, Trường Du lịch - Đại học Huế) thực hiện.

Xem chi tiết

Trang 1/1