Phát triển thị trường trái phiếu, hướng tới hệ thống tài chính cân bằng ở Việt Nam

CHG - Hệ thống tài chính của Việt Nam hiện đang có cấu trúc thiên lệch, dựa nhiều vào thị trường tín dụng - ngân hàng, trong khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu phát triển chưa tương ứng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính theo hướng cân bằng hơn và đạt những mục tiêu có tính bền vững.

Xem chi tiết
Thanh toán qua ví điện tử của người dân tại Lạng Sơn: thực trạng và giải pháp

Đề tài Thanh toán qua ví điện tử của người dân tại Lạng Sơn: thực trạng và giải pháp do ThS. Ma Xuân Khánh (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển ETC) thực hiện.

Xem chi tiết
Hoàn thiện và phát triển Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Đề tài Hoàn thiện và phát triển Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam do PGS. TS. Vũ Sĩ Tuấn - SV. Đoàn Thị Thu Hiền - SV. Lại Bảo Ngọc - SV. Trương Cẩm Ly - SV. Sòi Nguyệt Minh - SV. Phạm Thị Vân Ngọc (Trường Đại học Ngoại Thương, TP. Hà Nội)

Xem chi tiết
Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị dựa trên liên kết nhiều chủ thể - một số kinh nghiệm bước đầu từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

​CHG - Mô hình tổ chức phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở tỉnh Quảng Ngãi thu được những kết quả bước đầu, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ,... Thành công đó khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả trong việc xác định khâu phát triển đột phá của nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết
Phát triển kinh tế biển xanh - Định hướng cần thiết để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

CHG - Biển và hải đảo là không gian phát triển nhiều hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng. Để bảo đảm biển và đại dương có khả năng cung cấp các nguồn tài nguyên tái tạo cùng với các dịch vụ môi trường và hệ sinh thái nhằm thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, không ngừng cải thiện cuộc sống của con người, cần một cách tiếp cận mới, bền vững là phát triển kinh tế biển xanh.

Xem chi tiết
Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp may trên địa bàn Hải Phòng

Đề tài Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp may trên địa bàn Hải Phòng do ThS. Trần Thị Vân (Trường Đại học Hải Phòng) thực hiện.

Xem chi tiết
Thúc đẩy các hoạt động thương mại trong phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ

​CHG - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp,... là hướng phát triển đúng đắn của tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Phú Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là chú trọng phát triển thương mại khu vực nông thôn, miền núi tương xứng với tiềm năng và lợi thế, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh và cả nước.

Xem chi tiết
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có cách tiếp cận mới

​CHG - Trong gần ba thập niên qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu phần lớn là các sản phẩm cuối, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu, phụ tùng và vật liệu nhập khẩu. Trong thời gian tới, cần có cách tiếp cận mới đối với khu vực này để hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững.

Xem chi tiết
Một số nghiên cứu mối quan hệ của kiểm toán nội bộ đến hành vi quản trị lợi nhuận

Đề tài Một số nghiên cứu mối quan hệ của kiểm toán nội bộ đến hành vi quản trị lợi nhuận do TS. Vũ Thị Thu Huyền (Đại học Thương mại) thực hiện.

Xem chi tiết
Chính sách công nghiệp xanh hướng tới sự phát triển bền vững ở Việt Nam

​CHG - Công nghiệp xanh đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm phát triển công nghiệp xanh, bảo đảm quá trình thực hiện có thể tối ưu hóa hiệu quả lợi ích từ cấp địa phương đến toàn bộ nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững.

Xem chi tiết

Trang 1/425