Các yếu tố hình thành và thúc đẩy sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn

Bài viết "Các yếu tố hình thành và thúc đẩy sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn" do Phan Lê Nga - Đỗ Thị Hà Anh (Học viện Chính sách và Phát triển) thực hiện.

Xem chi tiết
Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Phạm Hồng Sơn - Khoa Nhà nước và pháp luật (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

Xem chi tiết
Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số

Đề tài Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số do TS. Hoàng Thị Thu Thủy (Học viện Chính trị khu vực III) thực hiện

Xem chi tiết
Các mô hình kế toán quản trị trên thế giới và khuyến nghị cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Đề tài Các mô hình kế toán quản trị trên thế giới và khuyến nghị cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam do Nguyễn Phạm Trần Long (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

Xem chi tiết
Chính sách kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia Đông Nam Á và khuyến nghị cho Việt Nam

Đề tài Chính sách kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia Đông Nam Á và khuyến nghị cho Việt Nam do Từ Minh Thuận1, 2- Trần Thanh Tùng1, *- Phan Ngọc Ngân1- Phạm Vũ Kiều Giang1- Phan Thị Lệ1- Thái Nguyễn Đăng Khoa1 (*Tác giả liên hệ - 1Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh - 2 NCS. Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết
Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam

Nghiên cứu "Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam" do TS. Hồ Thị Hiền (Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) thực hiện.

Xem chi tiết
Phát triển kinh tế tư nhân của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh

Nghiên cứu "Phát triển kinh tế tư nhân của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh" do ThS. Võ Hồng Sang (Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu) và NCS. ThS. Nguyễn Thanh Cường (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh) thực hiện.

Xem chi tiết
Kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên thế giới và bài học tham khảo cho Việt Nam

Đề tài Kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên thế giới và bài học tham khảo cho Việt Nam do TS. Nguyễn Đức Trọng (Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện

Xem chi tiết
Những kết quả và thách thức trong triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế phục hồi và tái tạo dựa trên việc thiết kế và tối đa hóa hiệu quả tài nguyên. Mục tiêu phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn đã được cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bài viết phân tích những kết quả đạt được và thách thức đặt ra khi triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp nhằm đối phó với thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Xem chi tiết
Chính sách pháp luật về phát triển kinh tế tuần hoàn hướng đến nền kinh tế bền vững - kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và bài học cho Việt Nam

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tiến hành công bố nghiên cứu các quy định pháp luật về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các quốc gia Liên minh châu Âu (the European Union, viết tắt là EU). Thông qua đó, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững, hội nhập và chuyển đổi số.

Xem chi tiết

Trang 1/3