Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" do Ngô Hoàng Anh - Nguyễn Trần Thanh Như (Sinh viên Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng) và ThS. Lê Vũ Hà* (Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng) thực hiện.

Xem chi tiết

Trang 1/1