Bài học kinh nghiệm từ mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu "Bài học kinh nghiệm từ mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai" do TS. Vũ Quỳnh Nam (Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên) và ThS. Trần Thị Ngọc Linh (Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên) thực hiện.

Xem chi tiết
Tác động của giáo dục tài chính sớm tới hành vi quản lý tài chính cá nhân ở độ tuổi thanh niên và trưởng thành: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Hà Nội

Đề tài Tác động của giáo dục tài chính sớm tới hành vi quản lý tài chính cá nhân ở độ tuổi thanh niên và trưởng thành: nghiên cứu điển hình tại thành phố Hà Nội do Nguyễn Khánh Linh1 - TS. Trịnh Thị Phan Lan2 (1 Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - 2Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện.

Xem chi tiết
Tác động của truyền miệng điện tử (ewom) đến ý định đi du lịch của giới trẻ tại thành phố Huế

Đề tài Tác động của truyền miệng điện tử (ewom) đến ý định đi du lịch của giới trẻ tại thành phố Huế do Trần Thị Bình Minh1 - TS. Đỗ Thị Thảo2 - TS. Nguyễn Thị Như Hoa2 ( 1 Sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế - 2 Giảng viên Khoa Du lịch, Trường Du lịch - Đại học Huế) thực hiện.

Xem chi tiết

Trang 1/1