Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam

Nghiên cứu "Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam" do TS. Hồ Thị Hiền (Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) thực hiện.

Xem chi tiết
Giải pháp phát triển sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến lúa gạo TP. Cần Thơ đến năm 2030

Bài nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển sản xuất - kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo tại TP. Cần Thơ trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong phát triển sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo, như: Chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định; Thông tin của các DN về sản phẩm, thị trường và khách hàng còn nhiều hạn chế; Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất - kinh doanh của các DN chưa thật sự hiệu quả; Quy mô DN còn nhỏ với nguồn vốn còn ít; các hoạt động marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm của DN còn chưa thỏa đáng. Từ đó, bài nghiên cứu đề xuất 6 giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp chế biến lúa gạo tại TP. Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới

Xem chi tiết
Nâng cao hài lòng công việc để đảm bảo an toàn sản xuất tại các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam

Bài báo này dựa trên quan điểm cho rằng tăng cường sự hài lòng công việc có thể tác động đến hành vi của người lao động đối với sản xuất an toàn trong các mỏ than tại Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng thang đo hài lòng công việc để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của công nhân tại các mỏ than. Có 6 khía cạnh được xác định: đặc điểm công việc, tiền lương và phúc lợi, điều kiện làm việc, năng lực quản lý, mối quan hệ đồng nghiệp và khác biệt cá nhân. Bảng câu hỏi đã kiểm định và cho kết quả tin cậy. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng công việc trung bình của công nhân là 3,83 điểm, cao nhất ở mối quan hệ đồng nghiệp và thấp nhất ở cách thức đối xử của lãnh đạo. Để nâng cao sự hài lòng, bài báo đề xuất cải thiện quản lý và lãnh đạo, tăng cường giao tiếp, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, xây dựng hệ thống tiền lương và phúc lợi công bằng, đưa đánh giá hài lòng trong công việc vào quy trình quản lý tại các đơn vị.

Xem chi tiết
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn TP. Hà Nội

Bài nghiên cứu phân tích đặc điểm hoạt động xuất khẩu Hà Nội trong những năm gần đây. Đồng thời phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn TP. Hà Nội, những hạn chế còn tồn tại như: Hà Nội chưa có những nhân tố đầu tư nước ngoài mới có quy mô để có tác động đột phá đến sản xuất và xuất khẩu; Hệ thống logistics của TP. Hà Nội đã và đang hình thành nhưng còn nhiều hạn chế; Công tác dự báo thị trường xuất khẩu còn chưa hiệu quả…. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn.

Xem chi tiết
Ứng dụng mô hình SWOT trong phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Với lịch sử canh tác hữu cơ đã hình thành từ lâu, nông nghiệp Việt Nam là ngành có lợi thế bởi tính đa dạng và quy mô sản lượng lớn. Tuy nhiên, có nhiều loại nông sản có tiềm năng nhưng chưa được khai thác hợp lý. Đặc biệt là đối với nông nghiệp hữu cơ, diện tích canh tác còn khiêm tốn. Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ là một xu hướng tất yếu, song cách tiếp cận như thế nào ở Việt Nam còn là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Bài viết sử dụng mô hình SWOT phân tích cơ hội cũng như những khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Xem chi tiết
Giải pháp phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2030 theo Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII

Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, toàn ngành Nông nghiệp Việt Nam đã tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, ngành Nông nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chiến lược trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và 4 quy hoạch ngành cấp quốc gia lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Xem chi tiết
Tổ chức sản xuất rau an toàn đáp ứng nhu cầu khách hàng tại thành phố Cần Thơ

Bài viết nghiên cứu việc tổ chức sản xuất rau an toàn đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn TP. Cần Thơ. Kết quả của nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc tổ chức sản xuất rau an toàn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Cần Thơ. Kết quả cũng cho thấy xu hướng người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm rau có tiêu chuẩn an toàn cao hơn trong thời gian tới; có nhu cầu tham quan đồng ruộng và quy trình sản xuất của nông dân; tỷ lệ khách hàng cá nhân chấp nhận trả tiền trước cho nông dân cao hơn nhóm khách hàng tập thể.

Xem chi tiết
Giải pháp phát triển kinh tế tại huyện Thạch Thất

TÓM TẮT: Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống người dân, huyện Thạch Thất đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Huyện cần đẩy nhanh các dự án đầu tư công, phát huy thế mạnh của địa phương về tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm làng nghề, dịch vụ thương mại, các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Từ khóa: làng nghề, kinh tế, huyện Thạch Thất, sản xuất.

Xem chi tiết

Trang 1/1