Thực hiện giảm hạn mức tín dụng theo lộ trình


Việc giảm tỷ lệ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan nhằm giúp đa dạng hóa danh mục tín dụng, giảm thiểu rủi ro đạo đức từ phía khách hàng và rủi ro quá hạn cho tổ chức tín dụng.

Nguồn: Tạp chí công thương

Còn lại: 1000 ký tự
Người lao động đã nghỉ hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động không?

Theo Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 thì những người lao động tiếp tục đi làm sau độ tuổi nghỉ hưu tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 sẽ được xếp vào nhóm người lao động cao tuổi.

Xem chi tiết
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, có các khoản thu nhập không phải nộp thuế mà mọi người nên biết.

Xem chi tiết
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đã có Thông tư 41-2023-TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết
5 trường hợp được miễn cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa. Theo đó, nghị định quy định rõ 5 trường hợp được miễn cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Xem chi tiết
2
2
2
3