Thúc đẩy chuyển đổi số


(CHG) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định 1105/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023.
Ngành Hải quan thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số.
Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023 đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan thông qua việc triển khai xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện Hải quan số theo Quyết định 2212/QĐ-BTC ngày 4/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó, năm 2023 sẽ tập trung xây dựng hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan, đề xuất duyệt chủ trương dự án số 2 thuộc Hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số.
Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý, đề án và triển khai các giải pháp kỹ thuật tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.
Xây dựng và triển khai các nền tảng ban đầu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản trị nội ngành. Trong đó, tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ almf cơ sở cho việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý nội ngành.
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số được phân công thực hiện tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2015 định hướng đến năm 2030.
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số nêu tại Quyết định số 776/QĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023 có liên quan đến Tổng cục Hải quan.
Đặc biệt, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, công chức hải quan về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan.
Trong Kế hoạch, Tổng cục Hải quan cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp để thực hiện được các mục tiêu về chuyển đổi số./.
Còn lại: 1000 ký tự
"Dậy sóng" trước thông tin không cho phép cá nhân vay mua nhà thế chấp bằng chính căn nhà mua

Trước ý kiến Thông tư 22/2023/TT-NHNN gây khó khăn cho người mua nhà, Ngân hàng Nhà nước đã có phản hồi.

Xem chi tiết
Từ 21/3/2024, lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cao nhất là 100 triệu đồng

Kể từ ngày 21/3/2024 thực hiện theo quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Xem chi tiết
Từ 1/7/2024, có bắt buộc thu thập ADN, giọng nói để làm thẻ căn cước?

Ngày 14/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 175/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.

Xem chi tiết
Thu hút FDI và câu chuyện “đất lành, chim đậu”

Tại Đông Nam Á, Việt Nam là nơi đầu tư an toàn. Đây là lý do mà các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để hợp tác đầu tư.

Xem chi tiết
Hoàn thiện 21 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Ngày 19/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Xem chi tiết
2
2
2
3