Thúc đẩy chuyển đổi số


(CHG) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định 1105/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023.
Ngành Hải quan thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số.
Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023 đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan thông qua việc triển khai xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện Hải quan số theo Quyết định 2212/QĐ-BTC ngày 4/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó, năm 2023 sẽ tập trung xây dựng hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan, đề xuất duyệt chủ trương dự án số 2 thuộc Hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số.
Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý, đề án và triển khai các giải pháp kỹ thuật tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.
Xây dựng và triển khai các nền tảng ban đầu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản trị nội ngành. Trong đó, tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ almf cơ sở cho việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý nội ngành.
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số được phân công thực hiện tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2015 định hướng đến năm 2030.
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số nêu tại Quyết định số 776/QĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023 có liên quan đến Tổng cục Hải quan.
Đặc biệt, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, công chức hải quan về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan.
Trong Kế hoạch, Tổng cục Hải quan cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp để thực hiện được các mục tiêu về chuyển đổi số./.
Còn lại: 1000 ký tự
NXB Giáo dục tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

(CHG) Ngày 26/5/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình GDPT 2018 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Xem chi tiết
Trao thưởng Ban chuyên án VBT6

Sáng 25/5, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án VBT6 vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với hoạt động môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân

Xem chi tiết
Xu hướng bảo vệ thương hiệu mới trong thời đại số

(CHG) Trước thực trạng hàng giả nhãn hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng được các đối tượng thực hiện tinh vi, các giải pháp bao bì chống giả thông minh được nhiều đơn vị áp dụng hiệu quả.

Xem chi tiết
Quyết liệt triển khai chống buôn lậu qua đường hàng không

(CHG) Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, tiền tệ qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng, do đó Tổng cục Hải quan đôn thúc lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công văn số 92/BCĐ 389- ĐVTT và Công văn số 5346/TCHQ-ĐTCBL.

Xem chi tiết
2
2
2
3