Các quyền và nghĩa vụ trong cung ứng dịch vụ y tế tư nhân theo pháp luật Việt Nam hiện nay

(CHG) Pháp luật hiện hành đã có những ghi nhận tương đối đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của cơ sở, cá nhân hành nghề y tế tư nhân và người thụ hưởng dịch vụ - người bệnh. Sự ghi nhận này đảm bảo cho quan hệ pháp luật về y tế tư nhân được vận hành ổn định trên thực tế.

Xem chi tiết
Giải pháp phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(CHG) Dựa trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, nghiên cứu đã đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính tại khu vực ĐBSCL.

Xem chi tiết
Tài chính xanh: Tổng quan khái niệm, thực trạng tại khu vực ASEAN và Việt Nam - Một số khuyến nghị

(CHG) Tài chính xanh đóng vai trò quan trọng góp phần giúp các quốc gia đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Nó mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp, như: khuyến khích phổ biến công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường, tạo ra lợi thế so sánh và nâng cao triển vọng kinh tế.

Xem chi tiết
Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về tác động của quản trị thành tích đến kết quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam

(CHG) Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động quản trị thành tích được coi như một công cụ chiến lược và nền tảng mạnh mẽ để nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân và tổ chức đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng của họ. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình và định hướng nghiên cứu về sự tác động của quản trị thành tích đến kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam.

Xem chi tiết
Nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức Ban quản lý Dự án tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

(CHG) Nghiên cứu nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức Ban quản lý Dự án tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được tác giả thực hiện thông qua việc khảo sát 150 cán bộ, công chức làm việc tại Ban quản lý Dự án ở 3 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long

Xem chi tiết
Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam trong hoạt động đấu thầu, mua sắm công

(CHG) Bài viết phân tích thực trạng quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm công ở Việt Nam được thể hiện qua rất nhiều vấn đề và đề xuất khuyến nghị giúp hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu, mua sắm.

Xem chi tiết
Sự cần thiết thiết lập cơ quan tư pháp quốc tế xét xử về tội phạm mạng và một số vấn đề đặt ra

(CHG) Trong quan hệ quốc tế hiện nay, vai trò của môi trường công nghệ thông tin ngày càng quan trọng. Việc tạo ra một cấu trúc pháp lý để quản lý môi trường công nghệ thông tin và truyền thông, đảm bảo an ninh thông tin quốc tế là rất cần thiết trong hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết
Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và một số đề xuất giải pháp

(CHG) Cùng với sự tăng trưởng nhanh, thời gian qua thị trường bảo hiểm nhân thọ đã nảy sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn cho khách hàng, cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng và cả việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Xem chi tiết
Logistics xanh tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

(CHG) Trong bối cảnh mới, phát triển bền vững là xu thế tất yếu của mọi quốc gia, thực hiện hoạt động logistics xanh trở nên cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam, logistics xanh là một khái niệm tương đối mới mẻ. ​

Xem chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Hồ Chí Minh

(CHG) Kết quả nghiên cứu đã xác định có 5 nhân tố tác động, cụ thể là Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám sát.

Xem chi tiết

Trang 1/11