Quản lý thuế minh bạch hơn qua hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(CHG) Năm 2022, ngành Thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử và rất nhiều dịch vụ công trực tuyến khác, đồng thời đang tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Xem chi tiết
Áp dụng ISO 22000 - Doanh nghiệp có được hưởng lợi ích?

(CHG) Khi áp dụng ISO 22000, cơ sở phải làm nhiều việc hơn so với không áp dụng tiêu chuẩn này, chi phí cũng tăng. Tuy nhiên, nếu so với lợi ích mà nó mang lại thì các chi phí này là rất đáng để đầu tư.

Xem chi tiết

Trang 1/1