Giá trị của quan điểm về phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

CHG - Phát triển kinh tế tri thức - một nội hàm trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - được thể hiện cô đọng trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quan điểm về phát triển kinh tế tri thức trong cuốn sách này có ý nghĩa định hướng rất quan trọng cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Xem chi tiết
Phát triển xuất bản số ở Việt Nam

CHG - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam, xuất bản số trở thành xu thế tất yếu của ngành xuất bản, đòi hỏi các đơn vị xuất bản cần xây dựng định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển xuất bản số để đáp ứng nhu cầu xã hội và bắt kịp xu thế của thời đại.

Xem chi tiết
Công ước số 87 của ILO và khả năng gia nhập của Việt Nam dưới góc nhìn nội luật hóa điều ước quốc tế

Đề tài Công ước số 87 của ILO và khả năng gia nhập của Việt Nam dưới góc nhìn nội luật hóa điều ước quốc tế do Nguyễn Hà Khánh Linh (Trường Đại học Luật Hà Nội) thực hiện.

Xem chi tiết
Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam hiện nay

Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Thị Phương Thúy (Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên)

Xem chi tiết
Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm ức chế ăn mòn thân thiện môi trường áp dụng cho xử lý axit

Đề tài Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm ức chế ăn mòn thân thiện môi trường áp dụng cho xử lý axit do ThS. Nguyễn Ngọc Diệp - KS. Vũ Văn Đức (Công ty TNHH Cortek, Công ty TNHH PVChem-Tech) thực hiện.

Xem chi tiết
Đổi mới tư duy về chức năng tố tụng hình sự trong cải cách tư pháp hình sự ở Việt Nam

Đổi mới tư duy về chức năng tố tụng hình sự trong cải cách tư pháp hình sự ở Việt Nam do PGS. TS. Đinh Thị Mai (Phòng Pháp luật Hình sự, Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) thực hiện

Xem chi tiết
Thực trạng ngành chế biến gỗ rừng trồng quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các giải pháp phát triển

Thực trạng ngành chế biến gỗ rừng trồng quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các giải pháp phát triển do ThS. Nguyễn Hữu Hà (Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Phú Thọ) - TS. Bùi Thị Minh Nguyệt (Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp) thực hiện

Xem chi tiết
Sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hướng tới đạt được các mục tiêu phát thải vào năm 2050 của Việt Nam theo cam kết tại Hội nghị COP26

Bài báo nghiên cứu "Sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hướng tới đạt được các mục tiêu phát thải vào năm 2050 của Việt Nam theo cam kết tại Hội nghị COP26" do PGS.TS. Doãn Hồng Nhung (Giảng viên Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-UL), Trần Văn Dũng (Công ty Luật TNHH Gattaca) và Lê Thị Ngọc Huyền (Công ty Luật TNHH Vietthink) thực hiện.

Xem chi tiết
Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Tô Duy Tòng (Liên đoàn Lao động thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) - GS.TS. Nguyễn Văn Song (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện

Xem chi tiết
Bambo chấm dứt hợp đồng thuê máy bay và dừng khai thác tuyến bay đến Côn Đảo

(CHG) - Sau khi kết thúc lịch bay mùa Đông, hãng hàng không Bamboo Airways quyết định sẽ chấm dứt hợp đồng thuê tàu bay Embraer 190 sớm với đối tác, cũng như dừng khai thác tuyến bay đến Côn Đảo vào tháng 4/2024.

Xem chi tiết

Trang 1/64